Nevrorehabiliteringshus

Helbredende og høyt spesialiserte rammer

Beliggenhet
Glostrup, Danmark
Byggherre
Region Hovedstaden
Størrelse
25 000 m2
Oppdrag
Vinnende forslag i prosjektkonkurranse i 2013
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Nordic
Ingeniør
Harde Larsen
Buro Happold
Alectia
Landskapsarkitekt
Marianne Levinsen Landskab
Konsulent
Hospitalitet

Det nye nevrorehabiliteringshuset er en del av en sterk, funksjonell helhet med det eksisterende Glostrup Hospital. Her skaper huset sammenhengende pasientforløp med høy organisatorisk og faglig kvalitet. Det markerer seg derfor som et rehabiliteringsunivers, som kombinerer den nyeste viten innen helbredende arkitektur med høyt spesialiserte fysiske rammer.

Reiser seg på en landskapelig base

Vest for det eksisterende hospitalet reiser det seg to hvite bygningsvolumer på en landskapelig base i det grønne parkrommet. Basen forankrer huset i parken, og strukturen sikrer fleksibilitet for funksjonene innvendig. Huset inneholder 125 sengeposter til rehabilitering av pasienter med store hjerneskader og ryggmargsskader, og dessuten treningsfasiliteter med avansert rehabiliteringsteknologi, et treningsbasseng og en flerfunksjonell treningshall samt ambulatorier og forskningsområder.

Glostrup neuro Oversigt syd projetering 2020 cut

Innrammer husets fellesskap

Midt i huset reiser basen seg til en vertikal midtbygning, som danner ramme om husets fellesskap. Basen og midtbygningen inneholder fellesfunksjonene, og det er hit man ankommer som pasient. Midtbygningens store vinduspartier eksponerer husets liv til parken og fungerer som husets visuelle og organisatoriske forankringspunkt. Fra midtbygningen er det blant annet enkel adkomst til alle husets etasjer og funksjoner.

Glostrup neuro Multihal projetering 2020

Vakkert samspill med landskapet

Forholdet til landskapet er et gjennomgående tema i huset, som tilbyr pasienter, pårørende og personale en enestående kontakt med det omkringliggende parklandskapets rekreative kvaliteter. Alle funksjonene har dermed et forhold til en grønn landskapssituasjon, enten i form av utsikt over parkens store grønne trær eller mer intime landskapshager på og rundt bygningen. Selv treningsbassenget er i vakkert samspill med det grønne uterommet.

Glostrup neuro Sengestue projetering 2020

Text...

Glostrup neuro Bassin projetering 2020

Vil du vite mer?