Kløverskolen

Hvor læring og byliv spirer

Beliggenhed
Gellerup, Danmark
Byggherre
Aarhus Kommune
Størrelse
13.400
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Ingeniør
Sweco
Landskab
Vega Landskab
Entreprenør
MT Højgaard
Indskoling Eksterior final

Visionen med Kløverskolen er å skape et skole- og fritidssenter som både inspirerer og dyrker lek og læring gjennom prosjektbasert undervisning, skaper trygghet og bidrar aktivt til fellesskapet i Gellerup. Skolen, som er sentralt plassert i Gellerup og direkte forbundet med den grønne byparken, vil danne grobunn for et spirende byliv i tett samspill med elever, lærere og beboere.

Katalysator for byliv

Kløverskolen spiller en sentral rolle i Århus kommunes ambisjon om å revitalisere Gellerup til en innbydende og attraktiv bydel med fellesskap og mangfold i fokus. Med sin spesielle beliggenhet i den grønne byparken midt i Gellerup, sin åpne førsteetasje og brede utvalg av tilbud, vil Kløverskolen bli langt mer enn en skole og et fritidssenter. Den vil strekke seg ut i lokalsamfunnet og bli til en bydelsmagnet som trekker til seg liv, lek og læring – også lenge etter at siste time har ringt ut.

ANKOMST Endeligt tilbud beskaret low

Trivsel og trygghet

Trivsel og trygghet er stikkord i utviklingen av Kløverskolen. Derfor er alt fra valget av naturlige materialer og den visuelle kontakten mellom personale og elever, til utskillelse av trafikk og fredelige fotgjengerområder, med på å gjøre Kløverskolen til et fint og trygt sted å være. Samtidig viser forskning at de ansattes trivsel er en viktig forutsetning for elevenes evne til å lære. Derfor er det laget områder hvor de ansatte skal ha muligheten til å trekke seg tilbake, fordype seg og gjøre seg klare til en ny time med undervisning.

Mellemtrin og Udskoling Eksterior final

Rom for nye undervisningsformer

Unikt for prosjektet er skolens fokus på prosjektorientert undervisning. Det bygger på ambisjonen om å motivere elevene til å lære og handle selvstendig og innovativt, slik at de kan utvikle seg til aktive borgere i samfunnet. Målet med arkitekturen er dermed å utforme dynamiske rom og områder som gir elevene muligheten til å velge og skape det miljøet som passer best til deres eget prosjekt – på skolen såvel som på fritiden – til stor fordel for både læring og fellesskap.

Interior Indskoling

Bærekraft må leves

Sist, men ikke minst, er ambisjonen at arkitekturen skal inspirere og invitere til bærekraft ved å gjøre det lett og selvfølgelig å ta grønne valg i hverdagen. Samtidig er det viktig at selve bygningen er et godt eksempel på fremtidens bærekraftige løsninger, ved at man bruker materialer som murstein, tre og betong. Byggingen planlegges å oppnå sertifiseringen DGNB Guld.

Interioer Aktivitetsrum Indskoling beskaaret

Vil du vite mer?

Thomas Lindhardt Sørensen
Associeret / Projektleder / Arkitekt
Aarhus
tls@aart.dk
+45 41 96 35 29