Huset på Torget

Det sunne samlingspunkt

Beliggenhet
Viby, Danmark
Størrelse
4.500 kvm
Byggherre
Aarhus Kommune
Boligforeningen Århus Omegn
Akkvisition
Vinnende forslag i anbudskonkurranse i 2020
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
LYTT
Ingeniør
MOE
Huset pa Torvet STREET AART

Det nye kontor- og samfunnshuset, Huset på torget, er en viktig brikke i omdannelsen av Viby Syd fra å være et belastet boligområde til en blandet bydel. Mange gode visjoner er allerede realisert i omdannelsen av Viby Syd, som trehus - med miljøet og mennesket i fokus, er kontor- og samfunnshuset skapt til å gi bydelen et bærekraftig løft - et sunt og sosialt stimulerende sted å bo, arbeide, og ja, - leve sin hverdag.

Først torget...

Med plass til sosiale uformelle opphold og daglig gjennomstrømning, til markedsdager og bydelsfester, blir torget det naturlige samlingspunkt for beboere og besøkende i Viby Syd. Dette skaper nye forbindelser i bydelen innad, og kobler den med den omkringliggende by utad. Samtidig trekkes dens karakterfulle røde teglbelegging og grønne elementer hele veien gjennom huset, så det sammen med husets form og fremtoning skaper en nyansert og opplevelsesrik overgang fra torget til den offentlige passasjen gjennom huset. Dermed nedbrytes grensen mellom ute og inne, og det offentlige liv kan flyte mellom huset, torget og videre ut i bydelen.

Situationsplan 1 200 3
Som et karakterfull, rødt teppe danner torget et tydelig samlingspunkt for hele bydelen.

...så huset

Huset plasserer seg ikke alene ved torget, men torget. Torgets liv blir av den grunn en naturlig del av huset og omvendt. Huset plasserer seg på det teglbelagte torget som en lett og innbydende trestruktur, som med sin åpne 1. etasje (inneholdende samfunnshus, kantine og café) blir et aktivt rom, for både huset og torget. På 2. og 3. etasje fordeler kontorfunksjonene seg langs den offentlige passasjen, som strekker seg hele veien gjennom huset. Felles for alle kontorene er nærhet til cafémiljø, ankomstveier og naturen, både inne og ute.

Huset pa Torvet Axo2 web

Den grønne passasjen

Den grønne passasjen trekker trær og planter godt inn huset, på denne måten oppstår en naturlig buffersone mellom husets forskjellige organisasjoner. Her oppstår de uformelle møtestedene, som i husets hjerte samler seg til et grønt atrium, hvor dagslyset trekkes dypt ned i huset til glede for både besøkende og ansatte. Integrasjonen av grønne elementer – trær og planter – i huset, refererer både tilbake til den tidligere funksjonen som gartneriet Rosenhøj, men også frem, da elementene både er miljøvennlige og resirkulerbare, samtidig med at de har en positiv effekt på inneklimaet.

Huset pa Torvet GROUNDFLOOR AART
Saltaksmotivet, skalaen og treet som gjennomgående materiale gir til sammen et sympatisk hus.
For oss har det vært avgjørende å skape et sunt hus for både miljøet og mennesker. Derfor er det konstruert i tre fra innerst til ytterst, mens trær og planter er integrert i huset for å høyne trivselen og minske sykefraværet
Anders Tyrrestrup / Stiftende partner i AART

Inneklima med positive effekter

Det er med effekten i fokus, at trær og planter integreres som en del av arkitekturen og arbeidsmiljøet. Forskning viser nemlig, at grønne elementer har direkte effekt på inneklimaet og dermed også på trivsel og produktivitet. Helt konkret kan produktiviteten økes med 15 prosent, mens sykefraværet kan reduseres med 10 prosent. Med effekten som drivkraft vil det forbedrede inneklimaet bidra til en potensiell besparelse på 385.400 kroner om året som resultat av nedsatt sykefravær.

T Huset pa Torvet OPFLOOR AART

Det forbedrede inneklimaet gir en potensiell besparelse på 385.400 kroner om året som resultat av lavere sykefravær.

Vil du vide mere?

Anders Tyrrestrup
Stiftende partner / CINO / Arkitekt MAA
Aarhus
aty@aart.dk
+45 25 32 32 78