Fuglsang Alle

En ny bydel med miljøet og fellesskapet i fokus

Beliggenhet
Herning, Danmark
Byggherre
Fink Ejendomme
Størrelse
33.465 kvm / 294 boliger
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Fuglsang Alle AART Birds eye

Knappe fem kilometer fra Herning sentrum ligger den idylliske innsjøen Fuglsang Sø midt i grønne, naturskjønne omgivelser. Her vil det vokse frem 289 nye boliger de neste fem årene, med visjonen om å åpne området for en større gruppe mennesker som ønsker å bo tett på både byen og naturen. Med utgangspunkt i FNs globale bærekraftsmål og en erfaringsbasert tilnærming til arkitektur, vil ikke boligene kun bli bygd på en mer bærekraftig måte. De vil også inspirere beboerne til å danne levende fellesskap og gjøre valg med klimaet for øye. I tillegg vil de gi sårt tiltrengt plass til mange barnefamilier

Bygger på bærekraftige løsninger

Visjonen er å bygge Fuglsang Allé slik at boligene er i tråd med FNs bærekraftsmål om bæredyktig utvikling. Dette vil vise hvordan fremtidens byområder kan bidra til å skape en mest mulig bærekraftig effekt – både sosialt, økonomisk og miljømessig. Her spiller arkitekturen en avgjørende rolle i å synliggjøre og gjøre det lett for beboerne f.eks. å ta sykkelen i stedet for bilen ved å skape plass til sykler og trekke bilparkeringen lenger unna, eller å reparere i stedet for å kjøpe nytt ved å etablere felles verksteder i bydelen.

Fuglsang Alle AART Gardrum

Bidrar til naboskap og fellesskap

I tillegg til de 289 nye boligene tilføyer vi et bydelshus, vinterbadeklubb og mange nye og mindre fellesarealer til bydelen. Slik legger vi grunnlaget for et spirende og aktivt nabo- og fellesskap hvor beboerne kan dyrke alt fra yoga til grønnsaker. Forskning viser nemlig at et godt forhold til naboene skaper trygghet blant beboerne og gir dem høyere livskvalitet.

Fuglsang Alle AART koncept2
Bebyggelsens opdeling i fir klynger giver mulighed for at arbejde med "introverte" rum, hvor gode naboskaber kan opstå, og hvor flere fællesfunktioner knytter sig til.

Forener det grønne og det blå

Naturen spiller en sentral rolle i utviklingen av Fuglsang Allé. Her trekkes den blå innsjøen inn mellom bygningene, med regnvannsbassenger hvor barn kan leke og de voksne kan nyte det varierte landskapet, samtidig som det virker forebyggende ved oversvømmelser. Hele tiden mens det grønne gjennomstrømmer hele Fuglsang Allé i form av drivhus, fellesområder og planting.

Fuglsang Alle AART koncept
Det blå og det grønne forbindes: Bebyggelsen udnytter de naturskønne elementer, der omkranser området. Søens blå element trækkes ind i bebyggelsen, ligesom det grønne, der omkranser grunden på to sider forbindes og gennemsyrer hele bebyggelsen.

Løfter data inn i byutviklingen

For å skape en positiv effekt på byutviklingen har vi i samarbeid med rådgiverselskapet DATIC samlet inn kunnskaper om kommunens demografiske sammensetning og flyttemønster. Disse kunnskapene har vi tatt med oss inn utformingen av Fuglsang Allé, med en visjon om å forvandle bydelen til et attraktivt alternativ til forstedene, og på den måten bidra til nye flyttekjeder i Herning. Dette vil gi plass til nye og flere mennesker – til glede for både beboere og byen.

Fuglsang Alle AART situationsplan

Vil du vite mer?

Kathrine H. Stærmose
Partner / Kunderelationschef / Arkitekt MAA
Aarhus
khs@aart.dk
+45 41 72 80 87