Føtexhus

Fremstår som en attraktiv del av byen

Beliggenhet
Vejle, Danmark
Byggherre
Salling Group
Størrelse
7.200 kvm
Oppdrag
Privatoppgave i 2018
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Ingeniør
Ingeniør’ne
Entreprenør
Raundahl & Moesby
Fotexhus Rendering

Føtexhus gir nytt liv til et fremtredende, men forfallent område ved Vejle havn. Der det i dag ligger nedslitte bygninger vil huset reise seg i seks etasjer med en blanding av boliger og butikker, slik at området vil fremstå som en attraktiv del av byen.

Visjonen med Føtexhus er like enkel som den er ambisiøs: å revitalisere en av byens mest markante tomter. For i overgangen mellom sentrum og havnen rommer tomten unike muligheter til å skape et hus som er til glede for mennesker og gir noe tilbake til byen. Nettopp disse mulighetene har formet Føtexhus, som med sin blanding av boliger og butikker er skapt til å utvikle bylivet og fellesskapet.

Prosjektet bygger på et enkelt hovedgrep, hvor bygningsmessige, sammensatte elementer skaper en fleksibel «bolig- og butikktypologi». På gatenivå vil butikkene vende mot byen, slik at det blir liv i og rundt huset. Det skaper ikke bare gode vekstmuligheter for butikkene, men også byen forøvrig, da allmennheten vil strømme gjennom området – blant annet på grunn av Markedsplassen, som vil gå tvers gjennom huset fra Føtex’ parkeringsplass, gjennom det indre gårdsrommet og videre til Havneparken. Over butikkene gir boligene rom for privatliv. Hevet over støy og innblikk fra byen vil unge og eldre, single og familier, ha muligheten til å leve sine liv i lyse boliger og felles takhager med utsikt til vann og skog.

Arkitektonisk er Føtexhus tilpasset byens egenart og kvaliteter – fra små byhus til større blokkstrukturer. Resultatet er en terrassert bygningsstruktur, som kulminerer i en seksetasjes hjørnebygning i krysset mellom Windfeld-Hansens gate og Holmen. Bygningsstrukturen er ikke bare tilpasset konteksten. Den skaper også optimale dagslys- og utsiktsforhold fra boligene. I tillegg har husets fasader fått en detaljert behandling med små fremspring og integrerte franske balkonger. Det hele med sikte på å gi huset en variert komposisjon av form, skala og materialer for å tilføre liv og dynamikk til bybildet.

Vil du vite mer?

Jesper Hallstrøm Eriksen
Branding- og kommunikasjonssjef
Aarhus
jhe@aart.dk
+45 41 96 35 26