Fjordbrynet

Tett på skog og fjord

Beliggenhet
Kolding, Danmark
Byggherre
PFA Ejendomme
Størrelse
20.000 kvm
Oppdrag
Privat oppdrag i 2019
Status
Trinn 1 oppført i 2021
Arkitekt
AART
Ingeniør
Rønslev
Cowi
Entreprenør
Adsbøll Entreprise
Boliger i kolding PFA AART web front 1

Tett på skog og fjord. Det er essensen av Fjordbrynet, hvor fire boligtårn med tilsammen 208 boliger blir reist like ved Kolding fjord og i vakkert samspill med fredet skog og grønne rekreasjonsområder.

Med sin attraktive plassering mellom skogen og fjorden er Fjordbrynet skapt i nært samspill med omgivelsene. Utsikten til fjorden og skogen har vært avgjørende for utformingen av boligtårnene, som hever seg som slanke bygningskropper for å minimere fotavtrykket på terrenget og maksimere beboernes muligheter til å benytte de grønne omgivelsene. Samspillet med omgivelsene kommer blant annet til uttrykk i det store, møblerte inngangspartiet i glass, som i tillegg til adkomst for beboerne vil fungere som fellesrom med utsikt til skogen.

Samspillet med omgivelsene skjer ikke bare på bakken, men også i høyden, hvor alle boligene – og de aller fleste med balkonger – får utsikt til de grønne trekronene, den blå fjorden og/eller Kolding sentrum. Det er dessuten planer om å anlegge en grønn takterrasse øverst på hvert av de fire boligtårnene. Takterrassene vil være tilgjengelige for alle beboere, og overdekkede glasspartier vil skape rom for felles aktiviteter høyt over byen – fra tidlig vår til sen høst.

Fjordbrynet vil ha utleieboliger i de nederste etasjene og eierboliger i de øverste, og størrelsene vil variere fra 80 til 180 kvadratmeter. En variert blanding av boliger, som vil skape et inkluderende boligområde med et bredt spekter av beboere – fra single og seniorer til små og store familier.
Vil du vite mer?

Martin Gertsen
Associeret partner / Teamleder / Konstruktør
Aarhus
mge@aart.dk
+45 41 96 35 11