Diakonissestiftelsen

Favner en vifte av helsetilbud

Beliggenhet
Frederiksberg, Danmark
Byggherre
Diakonissestiftelsen
Størrelse
8 600 m2
Konkurranse
Vinnende forslag i totalrådgiverkonkurranse i 2014
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Ingeniør
MOE
Sundhedshus pa Diakonissestriftelsen Frederiksbeg AART 6


Inspirert av Diakonissestiftelsens kristne kulturarv er "Livets tre" brukt som en metafor for det nye helsehuset. Med treet og dets krone som metafor, fremstår helsehuset som et varmt og vennlig hus som omfavner beboere med mange forskjellige behov, men som har det til felles at de møtes under ett tak, under én trekrone, som samler mange funksjoner og synliggjør Diakonissestiftelsen utvendig.

Omgitt av historiske bygninger

Helsehuset kommer til å ligge på Frederiksberg, omgitt av Diakonissestiftelsens historiske mursteinsbygninger. Helsehuset er formet som en vinkel, hvor balkonger åpner huset innvendig mot den nye atriumgården. De eksisterende mursteinsfasadene danner de to andre veggene i det glassdekte gårdsrommet, som filtrerer dagslyset og trekker det dypt ned i huset. Ved å trekke atriumgården helt ut til de eksisterende mursteinsbygningene, eksponeres tyngden i det eksisterende bygningsanlegget som innvendige vegger i en kompositorisk samklang med gårdsrommets porøsitet.

Sundhedshus pa Diakonissestriftelsen Frederiksbeg AART 8

Blir et nyt møtested

Helsehuset blir bygget sammen med det eksisterende bygningsanlegget, rundt den nye atriumgården, som blir Diakonissestiftelsens nye møtested med kantine, café, møterom, samt plass til utstillinger og større arrangementer. De helsefaglige spesialitetene fordeles rundt atriumgården, og består av privatpraktiserende leger, psykologer og andre helsefaglige spesialister, treningsfasiliteter, et Living Lab til utprøving av velferdsteknologi og mye mer.

Sundhedshus pa Diakonissestriftelsen Frederiksbeg AART 2

Pixelleret fasademotiv

Sundhedshuset synliggøres udadtil mod Peter Bangs Vej med øvre etager omsvøbt af en let skærm med et pixelleret motiv, der giver associationer til træet, og hvis materialevalg harmonerer smukt med de eksisterende murstensbygninger. Det pixellerede facademotiv afspejler projektets metaforiske udgangspunkt om 'Livets træ'. En metafor, der træder særligt i karakter om aftenen, når husets indre lys trænger gennem facadens åbninger og oplyser området omkring Peter Bangs Vej.

Aften visualisering

Vil du vite mer?