Buddinge Byport

Blir et aktivt moment for hele byen

Beliggenhet
Gladsaxe, Danmark
Byggherre
Gladsaxe Kommune
Størrelse
-
Akkvisition
Vinnende forslag i idékonkurranse i 2019
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Landskapsarkitekt
Møller & Grønborg
Ingeniør
Niras
Buddinge Byport Gladsaxe AART 01 Low

Vinnerforslaget til Buddinge Byport viser hvordan området omkring den tidligere politistasjonen i Gladsaxe Kommune kan transformeres som et aktivt moment for hele byen - med blant annet et nytt helsesenter, et nytt arbeidshus og en variasjon av boliger og byrom.


Forslaget kretser om Gladsaxe-strategiens mål om helse og trivsel - hele livet. En grønn og levende by med fokus på bærekraft. Ambisjonen med Buddinge Byport er derfor å gi byens borgere lett adgang til helse og arbeid. Den nye 'byporten' vil derfor romme et helsesenter og en café, i tillegg til å få plass til et arbeidshus i sammenheng med helsesenteret, samt en bygning med serviceavdeling i 1. etasjeen og boliger på de øvre etasjene.

Buddinge Byport vil på den måte skape nye muligheter for borgere og private aktører. Det hele med sikte på å bringe 'byporten' og dens mange tilbud i spill som en katalysator for kommunens utvikling. En utvikling, som setter den bærekraftige verdien høyt, hvor det blant annet er prioritert å bevare og transformere mest mulig av den eksisterende bebyggelsen, på denne måten sikres et bærekraftig grunnlag for videreutvikling i kommunen.

Frem til slutten av 2019 vil vinnerforslaget bli ytterligere bearbeidet i samarbeid med kommunen. Her går Gladsaxe i dialog med arkitekter og rådgivere om detaljene i forslaget, og ser på - om det er noen steder hvor forslaget kan optimeres. I denne perioden vil naboer, interessenter og interesserte borgere bli invitert til å delta i prosessen. På bakgrunn av denne prosessen vil byrådet i slutten av 2019 ta den endelige beslutningen om utformingen av den fremtidige 'byporten'.

Vil du vide mere?