Bache-kvartalet

Gjenskaper byens forhold til sjøen

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Tress Asset Management
Størrelse
12 000 m2
Oppdrag
Vinnerforslag i prosjektkonkurranse i 2019
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Asplan Viak
Backe Kvartalet Holmestrand AART web 02

Visjonen for Bache-kvartalet er å gjenoppdage Holmestrands historie. Det vil si å skape et havneområde der innbyggere og besøkende igjen kan oppleve byens forhold til sjøen. For byens historie er nært knyttet til sjøfart og skipsbygging. Langs havnefronten lå det før båthus og skipsverft som definerte byens liv og puls. Men på 1980-tallet ble de gamle trebygningene revet, nye bygninger kom til, og havnefronten ble bygget over, så byen mistet kontakten med ikke bare sjøen, men også sin egen historie.

Vi vil transformere Kullboden, en av Holmestrands mest ikoniske bygninger, slik at den gir en egen autentisitet til opplevelsen av det nye havneområdet.
Mads Nygaard / Assosiert partner i AART
Backe Kvartalet Holmestrand AART web 1

Forbinder byen med sjøen

Bache-kvartalet forbinder derfor byen med sjøen, så det oppstår et havneområde med massevis av lys, luft og liv. Områdets livsnerve blir den nye Bache-Gabrielsens plass, som skal anlegges mellom de nye sjøhusene slik at den ligger i le for vinden, men likevel har gode solforhold og god kontakt med vannet. Beliggenheten mellom jernbanestasjonen og sjøen vil gjøre det til byens nye møtested. Fokuset på å løfte livet i byen kommer også til uttrykk i havneområdets hevede bygulv, som med sine åpne plasser, avskjermede nisjer og brede trapper gir rike muligheter til uteopphold og fungerer samtidig som kystsikring.

Blander boliger og butikker

Rundt Bache-Gabrielsens plass hviler de nye sjøhusene på en sokkeletasje, slik at det dannes en arkade med butikker, kafeer og restauranter. I de øvre etasjene ligger boligene med balkonger med utsikt over vannet, og sammen med sjøhusene vil de bidra til at havnefronten fremstår som et område for bolig og rekreasjon. Det blir også et område der materialvalget vil gjenspeile Holmestrands historie. Ta for eksempel de gamle skipsverftene og trelasthandelen, som i den moderne arkitekturen vil bli fortolket til fasader av tre og tak av metall. Takene vil dessuten bli formet som saltak, som visuelt bidrar til å senke høyden på husene, så de fremstår mindre massive og minner om havnens gamle trehus.

Gjenspeiler byens historie

Kullboden fra 1910 er den siste gjenværende bygningen fra det engang pulserende sjøfartsmiljøet på havnefronten og ble bygget om fra lager til forretninger i 1985. Bygningen, som i dag er bevaringsverdig, vil bli integrert i Backe-kvartalet. Som en av Holmestrands mest ikoniske bygninger vil den gi en helt egen autentisitet til opplevelsen av det nye havneområdet. Fasaden bevares, men åpnes mot havnefronten. Bylivet vil dermed trekkes inn i bygningen, som skal bygges om og i fremtiden by på butikker, kafeer og restauranter i nær kontakt med vannet.

Vil du vite mer?

Kristine Dave-Amundsen
Associeret partner / Teamleder / Arkitekt
Oslo
kram@aart.no
+47 93 45 75 43