Woods Nordport

Et bærekratig flerbrukssenter med fellesskapet i fokus

Beliggenhet
København, Danmark
Byggherre
NPRE
Størrelse
8.000 kvm
Status
Under utvikling
Akkvisition
Vinnende forslag i privat anbud i 2019
Arkitekt
AART
Aarhusgadekvarteret By og Havn KPC AART 3

I Nordhavn i København vokser et nytt flerbrukshus frem med høye ambisjoner for miljøet og fellesskapet – skapt til samspill med den omgivende bydel.

By & Havn har inngått avtale med NPRE om kjøp av to av de mest synlige og attraktive næringstomtene i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her vil NPRE oppføre det nye flerbrukshuset i tett samspill med metro og bydelsplassene. Selve avtalen skjer på bakgrunn av en prosess, hvor By & Havn har anmodet potensielle investorer om å melde sin interesse, for videre å kunne inngå betingede salgsavtaler med de partene som best kan oppfylle ønskene for de to byggefeltene.

I utvelgelsen av NPRE har By & Havn særlig lagt vekt på at flerbrukshuset har et høyt bærekraftig ambisjonsnivå, at det spiller godt med omgivelsene og ikke minst at det innfrir ambisjonen om å skape et flerbrukshus med både felles kantine og treningssenter/co-working café. På denne måten vil huset vil bidra til å utvikle de fremtidige fellesskap i og omkring Nordhavn.

De to byggefeltene i Århusgadekvarteret har blitt utlyst samlet. De rommer til sammen 8.000 etasjekvadratmeter og vender ut mot Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade. Dette med stor synlighet fra Nordhavn S-togstasjon og den kommende Nordhavn metrostasjon, som åpner i begynnelsen av 2020. Med sin sentrale beliggenhet blir det kommende flerbrukshuset således porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor det allerede bor cirka 2.500 mennesker og arbeider cirka 700. Kvarteret rommer blant annet adskillige butikker, supermarkeder, restauranter og caféer.

Flerbrukshuset vil romme 8.000 kvadratmeter og ligge ut til Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade med stor synlighet fra både Nordhavn S-togstasjon og den kommende Nordhavn metrostasjon, som åpner i begynnelsen av 2020. Med sin sentrale beliggenhet blir det porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor det allerede bor cirka 2.500 mennesker og arbeider cirka 700. Kvarteret rommer blant annet adskillige butikker, supermarkeder, restauranter og caféer.

Bærekraftssertifisering

Det nye flerbrukshuset er utviklet for å oppfylle kravene til DGNB Platin, som er den høyeste DGNB-sertifiseringen for bærekraft.

Vil du vide mere?

Michael Hedegaard Andersen
Associeret / Teamleder / Arkitekt
København
mha@aart.dk
+45 41 96 35 14