Aker Sykehus

Et sykehus formet av utsigten

Beliggenhet
Oslo, Norge
Byggherre
Helse Sør-Øst
Størrelse
150 000 m2
Konkurrence
Vinnende forslag i tilbudskonkurranse i 2018
Status
Under utvikling
Arkitekt
AART
Nordic
Landskapsarkitekt
Bjørbekk & Lindheim
Ingeniør
Cowi
Norconsult
Konsulent
Metier OEC
Aker Sygehus Oslo AART architects 01 web

Med konseptforslaget reiser Aker Sykehus seg over den norske hovedstaden – konseptet er utviklet med fokus på å skape et lyst, legende og helbredende miljø, hvor utsikten ut over byen, de grønne takene og rekreative uterom er skapt med hensyn til pasientene og personalet. Samtidig er sykehuset designet slik at det enkelt og effektivt kan tilpasses eventuelle endringer i den videre planlegningen.

Sykehuset reiser seg som to høyhus fra en base av omkringliggende bygninger. Det skjer ut ifra tanken om å skape et lett lesbart, arkitektonisk konsept med fokus på å utnytte utsikten til å skape et lyst og stimulerende helsefaglig miljø, som igjen vil bidra positivt til pasientenes helbredelse og personalets trivsel. De to høyhusene bærer derfor navnet ”Utsikten” og står frem som en todelt hovedbygning med en klar oppdeling av funksjoner som somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Som en kontrast til høyhusene, som reiser seg vertikalt, brer basen seg ut horisontalt på bakkenivå. Med sine nedskalerte høyder, grønne tak og fasader i tre, tegl og glass tilføyer den et avdempet, visuelt uttrykk til sykehuset. Her i basen ligger adkomsttorget optimalt plassert i krysningspunktet mellom sykehusets to strukturerende akser og hvor torget på denne måten vil fungere som samlende element, som sikrer en glidende overgang mellom ”Utsikten” og de øvrige bygningene.

Syd for adkomsttorget ligger bygninger med rom for psykisk helsevern og rusbehandling. Bygningene rammer inn hvert sitt rekreative gårdsmiljø, og med de grønne takene nedskaleres de visuelt fra utsikten på de øvre etasjene i hovedbygningen. Sammen med fasadene i tre, tegl og glass skaper de grønndekkede takene og gårdsrommene en varm og vennlig atmosfære slik at sykehuset møter pasientene i en menneskelig skala og med respekt for deres ofte sårbare livssituasjon.

Vil du vite mer?

Nanna Flintholm
Group partner / Leder af AART+ / Arkitekt MAA
København
nfl@aart.dk
+45 41 96 35 42