Borne og ungehospice Set fra soen AART High
"Vi fikk fire riktig fine forslag til det nye barne-og ungdomshospitset, men jeg må innrømme at CJ Group og AART architechts' lag slo bena ut fra under oss da de presenterte sitt prosjekt. Laget har vært enormt grundige i forarbeidet sitt og virkelig satt seg inn i hvem vi bygger for, og hva bygningen må kunne gjøre. De har klart å skape både den romsligheten og den hjemligheten som familiene har behov for, med masse gjemmesteder for de minste, og nisjer der de unge kan slappe av. I tillegg har laget skapt et hus med stor respekt for de ansattes hverdag og arbeidsmiljø samt de frivilliges funksjon. Vi er stolte av å ha kommet så langt, og at murstein og tak nå er sikret. Den neste store oppgaven er å samle inn penger til inventar, hjelpemidler og annet utstyr."Med disse ordene fremhever hospitsleder Dorit Simonsen vinnerutkastet vårt til det nye vestdanske barne- og ungdomshospitset, Strandbakkehuset, som oppføres i nært samspill med det eksisterende Hospice Djursland i Rønde. Det oppføres som det første nybygde barne- og ungdomshospitset i Danmark og vil romme fire familieboliger, personalavdeling og fellesfunksjoner, fordelt på 1300 kvadratmeter i nær tilknytning til den omkringliggende naturen. Byggingen forventes å ta ett år, så de første familiene kan ønskes velkommen allerede i november 2020.Les mer om barne- og ungdomshospitset
Mer
19.09.2019

Vinner konkurransen om Danmarks første barne- og ungdomshospits

Sammen med CJ Group og Arne Elkjær har vi vunnet konkurransen om å utvikle Danmarks første nybygde barne- og ungdomshospits midt i Djurslands vakre natur.

Borne og unge hospice hjerterum low

”Vi fik fire rigtig fine forslag til det nye børne-og ungehospice, men jeg må indrømme, at CJ Group og AART arcitechts' hold slog benene væk under os, da de præsenterede deres projekt. Holdet har været enormt grundige i deres forarbejde og virkelig sat sig ind i, hvem vi bygger til, og hvad bygningen skal kunne. De har formået at skabe både den rummelighed og hjemlighed, som familierne har behov for, med masser af gemmesteder til de mindste børn, og nicher, hvor de unge kan slænge sig. Derudover har holdet skabt et hus med stor respekt for medarbejdernes dagligdag og arbejdsmiljø og de frivilliges funktion. Vi er stolte af at være nået så langt, og at 'mursten og tag' nu er sikret. Den næste store opgave er at indsamle midler til inventar, hjælpemidler og andet udstyr."

Med de ord indrammer hospiceleder Dorit Simonsen vores vinderforslag til det nye vestdanske børne- og ungehospice, Strandbakkehuset, der opføres i tæt samspil med det eksisterende Hospice Djursland i Rønde. Det opføres som det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark og kommer til at rumme fire familieboliger, personaleafsnit og fællesfunktioner, der fordeler sig på 1.300 kvadratmeter i tæt kontakt med den omkringliggende natur. Byggeriet forventes at tage et år, så de første familier kan bydes velkommen allerede i november 2020.

”Det er en helt særlig opgave at bidrage til at løfte det nye børne- og ungehospice. For det kræver en dyb indlevelse at skabe rum for liv, leg og lindring. Ud over at skabe et tæt samspil med den omgivende natur og det smukke eksisterende hospice, har vi derfor også arbejdet bevidst med at skabe et sundt og stimulerende arbejdsmiljø. For vores antropologiske studier viser, at netop medarbejdernes trivsel er afgørende for at favne de børn, unge og familier, for hvem hospicet bliver deres hjem. Med arkitekturen har vi derfor søgt at skabe en lys, varm og hjemlig atmosfære med det menneskelige møde som omdrejningspunkt,” fortæller Anders Tyrrestrup, arkitekt og partner i AART architects.

Læs mere om børne- og ungehospicet