Sverige | 28.02.2022

Vinner anbud om blandede boliger i Örebro

I Örebro vokser en helt ny bydel kalt Södra Ladugårdsängen frem, og vi skal være med til å utvikle 14.000 kvadratmeter svanemerkede boliger med liv og bevegelse i sentrum, i tett samarbeid med JM, Seniorgarden og Kungsladan Landskapsarkitektur.

Med flere forskjellige typologier og tett kontakt til både natur og by, skal bydelen være et utgangspunkt for en rekke løsninger innenfor fornøyelser og delingsøkonomi, hvor man vil inspirere og invitere beboere i alle aldre, til et felles og mer bærekraftig byliv. Et byliv som leves på de grønne områdene, de aktive miljøene og i de levende førsteetasjene hvor kaféer og butikker vil være.

Opdateret Ladugaardsangen visualisering