01.07.2019

Vinner beboer- og kulturhus i København

I samarbejde med KPC, By & Havn og Københavns Kommune skal vi udvikle et nyt beboer- og kulturhus i Ørestad. Byens Hus, som det hedder, skal danne ramme om nye fællesskabs- og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre i bydelen.

I samarbeid med KPC, By & Havn og Københavns kommune skal vi utvikle et nytt beboer- og kulturhus i Ørestad. Byens Hus, som det heter, skal danne rammen om nye fellesskaps- og fritidsaktiviteter for folk i alle aldre i bydelen.

Side om side med en av Naturpark Amagers fremtidige hovedinnganger skal Byens Hus oppføres i naturskjønne omgivelser, slik at det blir et sunt og stimulerende samlingspunkt for bydelens beboere. Visjonen for huset er å samle bydelens fellesfunksjoner under samme tak, slik at nye synergier og muligheter oppstår i samspillet mellom beboerne.

Byens Hus blir 2500 kvadratmeter, og byggefeltet vil dessuten omfatte en barnehage på 2200 kvadratmeter og ca. 85 boliger fordelt på 6700 kvadratmeter. I tillegg til å fungere som felleshus for beboerne i området vil Byens Hus også bli et kulturhus for hele bydelen.

Byens Hus bliver et samlingspunkt for borgerne i Ørestad Syd og skal danne ramme om kultur- og fællesskaber for folk i alle aldre. Vi ser frem til at se livet trives og arrangementer opstå på denne baggrund.
Franciska Rosenkilde / Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune
Byens Hus AART Kbh web 02