Norge | 10.11.2021

Vi drøfter utviklingen av Vikingtidsmuseet

Sist uke snakket partner og arkitekt Mads Nygaard og Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum Oslo, om møtet mellom arkitektur og arkeologi i den kommende utvidelsen av det ikoniske Vikingtidsmuseet i Oslo. Det inneholder Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, og med den forestående utvidelse og ombygging løftes det fra et nasjonalt museum til et internasjonalt ledende kunnskapssenter.

Sist uke snakket partner og arkitekt Mads Nygaard og Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum Oslo, om møtet mellom arkitektur og arkeologi i den kommende utvidelsen av det ikoniske Vikingtidsmuseet i Oslo. Det inneholder Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, og med den forestående utvidelse og ombygging løftes det fra et nasjonalt museum til et internasjonalt ledende kunnskapssenter.