Danmark | 23.04.2021

Vi står bak tre forskningsprosjekter

Vi står for tiden bak tre ph.d prosjekter. Eszter Sántha utforsker arkitektens evne til å skape sosial og samfunnsøkonomisk verdi, Mia Kruse utforsker forholdet mellom mennesker og bygninger gjennom ’social commissioning’ og Stina Rask Jensen undersøker sosial verdiskaping i en bærekraftig boligfornyelse. Vi tror at gjennom veldokumentert forskning kan vi skaffe oss viktig kunnskap og dermed skape størst mulig effekt med vår arkitektur.

AART Pakhusene Stuen 11 H