Norge | 05.04.2021

Vi utvikler Norges ledende senter for kreftbehandling

Radiumhospitalet

133 RADIUM bird

Vi står bak den 45.000 kvadratmeter store utvidelsen av Radiumhospitalet, som blir Norges ledende senter for kreftbehandling. Som en del av utvidelsen har vi designet en glasgate, som forbinder det nye klinikken og protonsenteret med resten av hospitalet. Gladgaten vil inneholde en kafé, en gårdsplass og et utstillingsområde, hvor interiøret, inspirert av det norske landskapet, vil skape et helbredende samlingssted for ansatte, pasienter og pårørende. Prosjektet utvikles i samarbeid med Norconsult, Helse Sør-Øst, Momentum Arkitekter, Henning Larsen Architects, Sykehusbygg HF, Oslo universitetssykehus og Bygganalyse.