Danmark 16.04.2021

Vi leverer innspill til EU - kommisjonen

Vår effektsjef Johanne Mose Entwistle snakket nylig på den digitale konferansen 'EU's 2050 ’Roadmap for Reducing Whole Life- cycle Carbon Emissions in Buildings’ som er organisert av EU-kommisjonen. Her presenterte hun hvordan vi skaper en sosial, miljømessig og økonomisk påvirkning gjennom en strategisk tilnærming til arkitektur. Hun gjorde det på grunnlag av noen av de mest effektive prosjektene våre, som for eksempel Bikuben, NYE og Musholm, som viser den viktige rollen arkitektur har i endring i adferd og dermed skape størst mulig bærekraftig innflytelse.

AART days 2019 04 Johanne