Danmark | 26.08.2021

Medforfatter av ytelses-beskrivelse for bærekraftig byggeri

Partner og arkitekt Nanna Flintholm er medforfatter av den nye ytelses-beskrivelsen for bærekraftig byggeri, som støttes av Danske Arkitektvirksomheder, Forening af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen med støtte fra Realdania. Målet er å skape et klart kontraktsmessig grunnlag mellom rådgiver og kunde for sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig byggeri, som vil styrke hele bransjens innsats for bærekraft