Danmark / 24.04.2020

Vejle byråd godkjenner motstandsdyktig utviklingsplan

Et avgjørende skritt mot realiseringen av Ny Rosborg ble tatt onsdag den 22. april, da Vejle byråd godkjente utviklingsplanen for den nye bydelen på 80 hektar med opptil 2500 boliger på forurenset grunn.

Fugleperspektiv Ny Rosborg Lav oplosning
Sammen med Møller & Grønborg og Niras vant vi i mai 2019 prosjektkonkurransen om å utvikle Ny Rosborg, som i løpet av de neste 25 årene vil vokse frem som en ny bydel i overgangen mellom Vejle by og Vejles elvedal.

Utviklingsplanen er utarbeidet av et team med Møller & Grønborg i spissen og AART og Niras som underrådgivere. Det er et team med stor erfaring innenfor motstandsdyktig byutvikling, men planen for Ny Rosborg har likevel vært ekstra utfordrende, da store deler av bydelen skal bygges på Vejles tidligere søppelfylling. Utviklingsplanen er derfor skapt slik at den ivaretar en lang rekke utfordringer, i motsetning til om den hadde blitt bygget på uberørt grunn.

Bydelen blir derfor oppført på seks holmer, som vil utgjøre etapper i byggeprosessen. De to østlige holmene vil bli oppført først og vil blant annet romme et barne- og kulturhus. For utover det miljømessige aspektet er det sosiale fellesskapet et fokusområde i utviklingsplanen – og her er den etappevise oppdelingen i holmer en fordel. For med holmene vil de fremtidige beboerne ikke bare få nær kontakt med de felles landskapene. De vil også oppleve å flytte inn i en ferdig bydel på hver holme, i stedet for en byggeplass i mange år fremover. Forventningen er derfor å relativt raskt kunne skape en attraktiv bydel – forsterket av landskapene og vannmiljøet som ligger mellom holmene.

Med Vejle byråds godkjenning av utviklingsplanen er neste skritt å foreta en miljøvurdering og deretter å utvikle en lokalplan. Deretter kommer en rekke delprosjekter – blant annet barne- og kulturhuset, opplevelsesøyer, parkering og en broforbindelse.

Les mer om Ny Rosborg