Danmark | 11.01.2022

Universitetsbyen blir et laboratorium for bærekraftig fornyelse

Vårt design av Aarhus Universitets nye universitetsområde skal danne ramme for et stort internasjonalt forskningsprosjekt, som skal utvikle og teste nye redskaper til bærekraftig fornyelse av bygninger. Universitetsbyen er et av i alt seks såkalte ‘Living Labs’ i Europa, som er med i prosjektet. Prosjektet er støttet med 150 millioner kroner av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.