Danmark | 23.03.2022

Publiserer artikkel om arkitekturens sosiale og sosioøkonomiske potensialer

I en artikkel om konferansen «Cities in a Changing World – Questions of Culture, Climate and Design » foreslår våre ph.d.-forskere Eszter Sántha og Mia Kruse Rasmussen, sammen med Marie Frier Hvejsel, en mer helhetlig og tverrfaglig tilnærming til arkitektur hvis vi ønsker å bekjempe tidenes komplekse utfordringer forårsaket av klimaendringer.

Som industri har vi en tendens til å overse arkitekturens langvarige sosiale og sosioøkonomiske verdipotensialer når vi forenklet fokuserer på direkte økonomisk avkastning. Med den konsekvens at vi som arkitekter ofte føler oss tvunget til å inngå kompromisser i design- og byggeprosessen, og begrense bygningens potensielle bidrag til en sosialt og miljømessig bærekraftig utvikling.

Forfatterne mener at dersom vi i stedet begynner å utforske hvordan arkitektoniske virkemidler kan sette i gang handlinger og endringer fra et arkitektonisk, antropologisk og økonomisk perspektiv, vil vi få en mye større forståelse av arkitekturens effekt. Effekt, som potensielt kan flytte byene våre i en mer berikende og bærekraftig retning.

Artikkelen er en del av et pågående ph.d.-prosjekt med tittelen «CATALYST – Architecture as a catalyst for social and socio-economic value creation», i samarbeid med Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

Les artikkelen

Aarhus Havn 20180816 TH 0592