Danmark | 18.10.2021

Utforsker potensialet i energifornyelse som sosial bærekraft

I en nylig publisert artikkel for tidsskriftet 'Indoor & Built Environment' utforsker vår ph.d kandidat Stina Rask Jensen, i samarbeid med Steffen Petersen, Charlotte Gabel og Poul Henning Kirkegaard, hvordan vi, i stedet for kun å fokusere på en lavere strømregning, bør bruke fornyelse som en katalysator for å bedre beboernes trivsel og skape større effekt for samfunn og miljø på sikt. Artikkelen er et resultat av en tverrfaglig studie med Aarhus Universitet, og er en del av prosjektet ReVALUE, som er støttet av Innovasjonsfonden.

Velux Daylight Symposium 2015 Stina Holm Jensen krediteres VELUX Group eller VELUX Daylight Symposium 2015 beskaaret