Skandinavien / 12.03.2020

Står sammen om å bekjempe coronavirus

Hos AART følger vi de danske, norske og svenske myndighetenes anbefalinger tett, slik at vi som skandinavisk virksomhet best mulig bidrar til å minske spredningen av coronavirus. På bakgrunn av den seneste utviklingen har vi iverksatt en rekke tiltak.

Vi arbeider hjemmefra
Vi har fra og med i dag etablert hjemmearbeidsplasser for alle våre medarbeidere i Århus, København, Oslo og Stockholm. Samtidig med å minske risikoen for smittespredning sikrer vi en effektiv fremdrift i de mange prosjektene som vi bidrar til å løfte på tvers av de skandinaviske land.

Vi er fullt tilgjengelige
Våre medarbeidere er fullt tilgjengelige på e-post og telefon for kunder og samarbeidspartnere. Vi avholder utover dette alle avtalte møter via Skype, slik at vi understøtter en effektiv og god kommunikasjon i alle våre samarbeid.