14.11.2019

Taler på Norges største konferanse om sykehusbygg

Dokumentasjonssjef i AART, Johanne Mose Entwistle, var den 11. november blant talerne på Sykehusbyggkonferansen 2019 i Trondheim.

Som dokumentasjonssjef står Johanne Mose Entwistle i spissen for vårt arbeid med å dokumentere den sosiale og økonomiske effekten av våre oppførte prosjekter. I dette arbeidet, som hun presenterte på årets sykehuskonferanse, kobler hun vårt dokumentasjonsarbeid med vår dype erfaring innenfor sykehusbygg – med mer enn 800 000 m2 under utvikling innenfor helsesektoren er vi blant Skandinavias førende arkitektvirksomheter på dette området.

Foran 300 tilhørere fortalte hun om vårt strategiske mål; å bringe arkitekturen i spill som en katalysator for å utvikle organisasjoner og samfunn. Ikke minst innenfor helsesektoren der vårt dokumentasjonsteam effektivt samler inn viten både fra egne prosjekter og ekstern forskning. Denne kunnskapen omsetter vi til beslutningsunderlag i våre mange prosjekter – siste eksempel er vårt vinnerforslag til barne- og ungdomshospitset i Rønde der dokumentasjonsteamet med feltstudier og grundig research supplerte byggeprogrammet slik at det åpnet for nye perspektiver til å gjøre en merkbar forskjell for hospitsets barn, unge og deres familier.

Se våre helseprosjekter her