01.02.2020

Taler om effekt på pop-up messe i Oslo

Dokumentasjonssjef i AART, Johanne Mose Entwistle, var den 22. januar blant talerne på Trends & Traditions pop-up messe i Oslo.

Trend and Tradition Oslo Johanne AART Januar 2019

Hos AART arbeider vi dedikert med å dokumentere effekten av våre oppførte prosjekter. Et arbeid som Johanne Mose Entwistle presenterte på Trends & Traditions pop-up messe som del av Oslo Design Fair. Her koblet hun vårt effektfulle dokumentasjonsarbeid med vår erfaring innenfor kontorbygg. Ved å ta for seg vårt design av Pakhusene i Århus viste hun hvordan man kan skape et kontorbygg som har et fellesskap der virksomheter har mulighet til å utnytte kvadratmeterne langt mer effektivt og bærekraftig sett i forhold til et tradisjonelt kontorbygg.

Ved å dele fasiliteter som møterom, kantine og auditorium optimaliseres ikke bare kvadratmeterne, men en virksomhet får også råderett til et langt større areal enn man betaler for – faktisk helt opp til 270 prosent. I tillegg kommer fasiliteter som fitness, sauna og havnebad som muliggjør fellesskap. Ifølge våre ettermålinger av Pakhusene har dette bidratt til å skape nye nettverk og på tvers av de ulike virksomhetene.

Hør mer om vårt effektfulle arbeid med arkitektur når Johanne Mose Entwistle taler på årets Trends & Traditions messe i København 30. mars. Utover dette kan du lese mer om vår effektcase om Pakhusene her