Danmark | 22.03.2022

Taler om bærekraftig transformasjon hos Building Green

Vår grunnlegger Anders Tyrrestrup vil være blant hovedtalerne på årets Building Green-konferanse i Århus, der han vil snakke om hvordan transformasjon og renovering kan skape verdier langt inn i fremtiden.

På konferansen, som finner sted 15. og 16. juni på Centralværkstedet i Århus, vil Anders Tyrrestrup dele kunnskap og erfaring om de utallige bærekraftige effektene våre transformasjonsprosjekter har medført. For når arkitekter gjenoppretter, transformerer eller renoverer, blir verdien av det som allerede eksisterer ofte tatt som utgangspunkt. Men i stedet for først og fremst å fokusere på bevaring av fortiden, bør vi som arkitekter prøve å avdekke, utforske og fortsette å skrive om de verdifulle, vanlige fortellingene som finnes i den eksisterende bygningsmassen. På denne måten vil vi ikke bare lede vår bygningsarv i fremtiden, men potensielt flytte samfunnet i en mer berikende og bærekraftig retning.

Les mer og registrer deg gratis til konferansen her