Norge | 30.08.2021

Ny daglig leder for vårt norske kontor

Partner Susanne Joys er utnevnt til ny daglig leder for vores norske kontor. Hun vil med dette stå i ledelsen for den skandinaviske arkitektvirksomhetens norske engasjement med et bredt nettverk av kunder og samarbeidspartnere – og markante prosjekter som Vikingtidsmuseet i Oslo, Stavanger Universitetssykehus og Ski Stasjonsby som er under oppførelse. Susanne Joys overtar efter Anders Strange.

Partner Susanne Joys er utnevnt til ny daglig leder for vårt kontor i Oslo. Hun vil med dette stå i ledelsen for driften av kontoret og vårt engasjement på det norske markedet. Et markedet, hvor vi har bygd opp et bredt nettverk av kunder og samarbeidspartnere – og i dag er involvert i markante prosjekter som Vikingtidsmuseet i Oslo, Stavanger Universitetssykehus og rehabiliteringen av Ski sentrum. Susanne Joys overtar etter stiftende partner Anders Strange, som fortsetter som styreleder for våre norske aktiviteter.