Skandinavien | 16.08.2022

Styrker spaceplanning som kjerneytelse

Spaceplanning vil spille en større og sentral rolle i vårt designstudio med etablering av en egen avdeling for strategisk planlegging og innredning av rom. Målet er å frigjøre det fulle potensialet til private selskaper og offentlige institusjoner – med romplanlegging som et effektskapende verktøy.

Som arkitektfirma har vi et ansvar for å bidra til å endre og forbedre de mest grunnleggende omgivelsene i våre liv. Derfor ser vi et stort potensial i å utvide vår kompetanse og utvikle spaceplanning som et strategisk, effektskapende verktøy som blant annet kan skape høy trivsel, styrke samarbeidet og skape mer attraktive så vel som bærekraftige arbeidsplasser og læringsmiljøer.

Faglig leder for den nyetablerte avdelingen, arkitekt Anette Bjerring Gammelgård, har de siste årene ledet flere av våre prosjekter i skjæringspunktet mellom arkitektur og spaceplanning.

«Med spaceplanning jobber vi strategisk med de rommene som vi alle bruker og beveger oss i hver eneste dag, og som påvirker måten vi lever, jobber og lærer på – og er derfor et viktig verktøy for å skape positiv endring,» forklarer Anette Bjerring Gammelgård.

Den nye avdelingen tilbyr rådgivning på tvers av skalaer og sektorer, og understøtter dermed bredt våre mangfoldige prosjekter, inkludert Aarhus BSS, som i 2025 vil flytte til Universitetsbyen som en del av fremtidens byintegrerte campus ved Aarhus Universitet. Med sin beliggenhet midt i Universitetsbyen og sine 37 000 kvadratmeter, er Aarhus BSS en stor og viktig del av Aarhus Universitets samlede fysiske utvikling, der samspillet mellom forsknings- og studiemiljøer, undervisning og samarbeid med universitetets eksterne interessenter styrkes.

Les mer om spaceplanning