Norge / 02.03.2020

Startskudd for Vikingtidsmuseum

Da er vi snart i gang. Kunnskapsdepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å starte detaljprosjektering og etterfølgende byggearbeider på Universitetet i Oslos nye Vikingetidsmuseet på Bygdøy.

Prosjektet omfatter nybygg og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og har som mål å bli et verdensledende museums- og forskningsinstitusjon innenfor vikingtid, med bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om vikingtiden. Det har en økonomiske ramme på 2 135 millioner kroner, mens utstyrsprosjektet har en økonomiske ramme rundt 270 millioner kroner, og det tas sikte på at prosjektet ferdigstilles i 2025.

Ler mer om Vikingetidsmuseet