12.11.2019

Skaper multisal for hjemløse menn i Vestdanmark

Vi har vunnet Realdanias parallelloppdrag om utvidelse av Møltrup Optagelseshjem. Hjemmet utvides med en ny multisal der visjonen er å skape nye muligheter for hjemløse menn slik at de kan få pågangsmot og overskudd til å vende tilbake til samfunnet.

AART Moltrup Optagelseshjem 01 low

Nær Herning i Vestdanmark ligger en historisk herregård fra 1700-tallet. Herregården heter i dag Møltrup Optagelseshjem og er et hjem for hjemløse menn i alle aldre som ønsker å legge alkohol- og stoffmisbruk bak seg – å hjelpe til med drift av den gamle herregården blir her en naturlig del av hverdagen.

For å favne fritiden og fellesskapet på gården har vi utarbeidet et prosess- og konseptforløp for utviklingen av en ny multisal. Formålet med forløpet er å utvide hjemmet med et såkalt «livsrom for utfoldelse» som skaper nye muligheter for de beboerne som fortsatt er for sosialt utsatte til å begi seg ut i samfunnet.

Tanken med multisalen er å utvide herregården med en ny bygningsfløy som en naturlig forlengelse av den eksisterende klassiske bygningsstrukturen. Multisalen vil på denne måten skrive seg inn i gårdens lange historie med dagens formål som optagelseshjem.

"Med dyp respekt for stedets historie har vi ønsket å signalisere at det her skjer noe spesielt. På avstand vil derfor multisalen innskrive seg som en naturlig del av eksisterende bygningsstruktur, mens den på nært hold vil åpne seg som et allsidig og transparent rom i tett kontakt med omgivelsene" forteller Mikkel Seier Christoffersen, leder for transformasjon hos AART.

Les mer om prosjektet