23.09.2019

Skaper bæredyktig flerbrukshus i København

I Nordhavn i København skal vi sammen med KPC utvikle et bærekraftig og fellesskapsdannende flerbrukshus i nært samarbeid med bydelen.

By & Havn har inngått en avtale med KPC om kjøp av to av de mest synlige og attraktive næringstomtene i Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her vil KPC oppføre det nye flerbrukshuset i nært samarbeid med undergrunnsbanen og bydelsplasser. Selve avtalen er basert på en prosess der By & Havn ba potensielle investorer om å sende inn interessemeldinger, slik at man kunne inngå betingede salgsavtaler med de partene som ble ansett som de beste for oppfylle ønskene for de to byggefeltene.

I valget av KPC la By & Havn spesiell vekt på at flerbrukshuset har et høyt ambisjonsnivå for bærekraft, passer godt inn i omgivelsene og ikke minst innfrir ambisjonen om et flerbrukshus med felles kantine, treningsrom og kafé i forbindelse med kontorfellesskap. Huset vil på den måten bidra til å utvikle fremtidige fellesskap i og rundt Nordhavn.

De to byggefeltene i Århusgadekvarteret er lagt ut til anbud under ett. De har et etasjeareal på tilsammen 8000 kvadratmeter og ligger ved Kalkbrænderihavnsgade og Århusgadegade med god synlighet fra Nordhavn bybanestasjon og den fremtidige Nordhavn undergrunnsstasjon, som åpner i begynnelsen av 2020. Med denne sentrale beliggenheten blir det fremtidige flerbrukshuset dermed porten til det livlige Århusgadekvarteret, hvor det allerede bor ca. 2500 mennesker, og ca. 700 jobber der. Blant annet ligger det mange butikker, supermarkeder, restauranter og kafeer i bydelen.