10.12.2019

Kongelig innvielse av nytt akuttsenter

Den danske Kronprinsesse Mary klippet mandag den 9. desember snoren til det nye akuttsenteret på Regionshospitalet Viborg.

1 Kronprinsesse Viborg Akut Agata Lenczewska Madsen Regionshospitalet Viborg Kopi

Ved denne innvielsen kulminerte flere års byggevirksomhet – fra den endelige finansieringen ble gitt i 2010, via planlegging og bygging til det ferdige resultatet. I løpet av de siste ni årene er Regionshospitalet Viborg blitt ombygget og utvidet for godt over en milliard danske kroner.

Sykehuset er blant annet blitt utvidet med nye sengeposter og klinikker, ny patologi, nytt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nytt parkeringshus – og nå i tillegg 25.500 kvadratmeter nytt akuttsenter som på mange måter er blitt flaggskipet i den samlede bygningsmassen.

"Med det nye akutcenter og 130 års sundhedsfaglig erfaring står Regionshospitalet Viborg i dag stærkt som ét af Region Midtjyllands fem akuthospitaler, der sikrer hurtig og kompetent hjælp til vores akutte patienter," konstaterte regionsrådsformann Anders Kühnau i sin tale under innvielsen.

"Tusind tak til jer alle for at tage medansvar og sikre, at vi i dag står med et hospital, som lever op til de behov, I har været med til at definere og beskrive. Det er jer, der har fortalt os, hvordan flotte ord om øget effektivitet, patienten i centrum, samarbejde på tværs og helende arkitektur kan se ud i en hospitalsvirkelighed," tilføyde Region Midtjyllands prosjektsjef, Jeppe Juul Hansen, i sin tale.

Les mer om akuttsenteret