Danmark | 17.06.2021

Kongelig innvielse av barne- og ungdomshospice

I går klippet kronprinsesse Mary båndet for det nye barne- og ungdomshospice i Rønde. Som det første nybygde hospice av denne typen i Danmark, har Strandbakkehuset blitt utviklet basert på Hospice Djurslands visjon om å skape et sted hvor liv, lek og trøst står i sentrum. For som grunnlegger Anders Tyrrestrup sa i sin tale, har vår viktigste oppgave som arkitekter vært å skape så gode rammer som mulig for arbeidet med unge pasienter og deres pårørende.

I går klippet kronprinsesse Mary båndet for det nye barne- og ungdomshospice i Rønde. Som det første nybygde hospice av denne typen i Danmark, har Strandbakkehuset blitt utviklet basert på Hospice Djurslands visjon om å skape et sted hvor liv, lek og trøst står i sentrum. For som grunnlegger Anders Tyrrestrup sa i sin tale, har vår viktigste oppgave som arkitekter vært å skape så gode rammer som mulig for arbeidet med unge pasienter og deres pårørende.