Norge | 04.04.2022

Prekvalifisert for konkurranse om stort utbyggingsområde i Oslo

Vi er blant de 16 av opprinnelig 118 team som er blitt prekvalifisert til konkurransen om å tegne et av de siste store urbane utbyggingsområdene i Oslo.

Utbyggingsområdet Grønlikaia ligger sentralt ved Oslofjorden i bydelen Bjørvika. Med inntil 3000 innbyggere og 3000 arbeidsplasser vil prosjektet dekke nesten en tredjedel av hele området. Et omfang som vil ha stor betydning for utviklingen av den norske hovedstaden. Derfor ønsker Hav Eiendom AS og Oslo Havn, i forbindelse med dette oppdraget, å tilføre Grønlikaia en variert by- og bygningsstruktur som vil skape liv og forbindelse mellom beboerne og selve byen – alt med visjonen om å omforme Grønlaika til en dynamisk og attraktiv plassering for fremtidens «Fjordby».

Sammen med landskapsarkitektene fra edit! gleder vi oss til å gjøre en innsats for å forvandle denne visjonen til et sterkt arkitektonisk konsept. Tre lag er prekvalifisert for hvert av de fem delområdene som utgjør Grønlikaias samlede utbyggingsområde. Og vi er blant de tre lagene som er prekvalifisert til å designe delområdet Buffersonen, som vil markere overgangen mellom by og fjord.

Les hele nyheten

Oslo Bryggegata AART 07 Low