Danmark | 06.04.2022

Prekvalifisert for konkurranse for Campus Odsherred

Vi er blant de fire lagene som er prekvalifisert til å utvikle den nye Campus Odsherred på den nordvestlige delen av Sjælland. Bak prosjektet står Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som ønsker å skape en samlet campus for all videregående opplæring i området.

Prosjektet omfatter ombygging og utvidelse av dagens Odsherreds Gymnasium i Asnæs, slik at det blir plass til all videregående opplæring og forskjellige former for 10. klasse, som i dag er spredt utover hele kommunen. Målet er å skape et mangfoldig og spennende læringsmiljø for alle unge i Odsherred, på tvers av interesser, hjemsteder og utdanning – og på lengre sikt styrke hele lokalsamfunnets liv, læring og utvikling.

A.P. Møller Fonden, Hustru Chastine McKinney Møllers Fond og Odsherred Kommune bidrar økonomisk til prosjektet. Prosjektet forventes ferdigstilt i august 2024.

Aart CPH20