Danmark | 21.04.2022

Nå starter byggingen av fremtidens Århus BSS

Onsdag den 20. april kom første spadetak til byggingen av det 37 000 kvadratmeter store nybygg- og transformasjonsprosjektet som i fremtiden vil utgjøre rammen for Århus BSS som en del av Universitetsbyen – den kommende byintegrerte campusen på Århus Universitet. Fleksible studiemiljøer og bærekraftige løsninger kombinert med høye arkitektoniske kvaliteter. Det vil være en bærebjelke i fremtidens Århus BSS og vil stå som et landemerke og samlingspunkt i universitetsbyen.

4 Aarhus BSS Auditorium Plads 1 AART