Danmark | 26.01.2021

Et nytt online hjelpeprogram måler folks trivsel i bygninger

I samarbeid med Green Building Council Denmark, Rambøll, Danske Arkitektvirksomheder, CBS og Lynge Benchmark deltar vi i utviklingen av en Post Occupancy Evaluation Platform – et nytt online hjelpeprogram som vil gjøre det lettere å jobbe databasert med optimalisering av trivsel i bygningene, ved systematisk å undersøke og spørre brukerne om deres erfaringer. Vi bidrar primært med vår kompetanse med kvalitative evalueringsmetoder og hvordan disse kan kombineres med data fra spørreskjemaer. Prosjektet er støttet av Realdania.

I samarbeid med Green Building Council Denmark, Rambøll, Danske Arkitektvirksomheder, CBS og Lynge Benchmark deltar vi i utviklingen av en Post Occupancy Evaluation Platform – et nytt online hjelpeprogram som vil gjøre det lettere å jobbe databasert med optimalisering av trivsel i bygningene, ved systematisk å undersøke og spørre brukerne om deres erfaringer. Vi bidrar primært med vår kompetanse med kvalitative evalueringsmetoder og hvordan disse kan kombineres med data fra spørreskjemaer. Prosjektet er støttet av Realdania.