Danmark | 15.06.2021

NYE er nominert til New European Bauhaus Prize

Med prisen hedrer New European Bauhaus prosjekter som har klart å utvikle gode, bærekraftige og inkluderende områder i praksis. En visjon som reflekteres i vårt design NYE, som er skapt i samarbeid med Tækker som med sin samlende arkitektur og bærekraftige boliger, øker beboernes livskvalitet. Faktisk sier nesten dobbelt så mange mennesker som bor i NYE boliger, at de opplever at deres hjem har stor innflytelse på livskvaliteten i forhold til dansker generelt - og viser dermed at arkitekturen skaper en effekt for dem.

Med prisen hedrer New European Bauhaus prosjekter som har klart å utvikle gode, bærekraftige og inkluderende områder i praksis. En visjon som reflekteres i vårt design NYE, som er skapt i samarbeid med Tækker som med sin samlende arkitektur og bærekraftige boliger, øker beboernes livskvalitet. Faktisk sier nesten dobbelt så mange mennesker som bor i NYE boliger, at de opplever at deres hjem har stor innflytelse på livskvaliteten i forhold til dansker generelt - og viser dermed at arkitekturen skaper en effekt for dem.