Norge | 14.02.2023

Byggingen av Vikingtidsmuseet starter nå

Tirsdag 14. februar startet byggingen av Vikingtidsmuseet i Oslo. Dermed er et av Norges største kultur- og museumsprosjekter i nyere tid et skritt nærmere å bli en realitet.

Det var Norges forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, som offisielt tok det første spadetaket på Bygdøy i Oslo, og dermed satte han igang byggingen av Norges nye Vikingtidsmuseum.

Vikingstidsmuseet rommer verdens mest verdifulle samling fra vikingtiden, som er blant verdens viktigste kulturminner. Samlingen rommer verdens eldste og best bevarte vikingskip samt mer enn 8000 unike gjenstander fra tidsperioden. Siden høsten har prosjektgruppen jobbet intensivt med planleggingen av byggestarten for å sikre beskyttelse av vikingskipene og samlingen under byggingen av museet.

Den kommende utvidelsen og ombyggingen av Vikingtidsmuseet vil skape bedre visningsforhold samt sikre rammer for oppbevaring av den unike samlingen og samtidig bidra til å løfte museet til et internasjonalt ledende kunnskapssenter for kunnskapsformidling av vikingtiden.

Til stede på første spadetak var også utbyggerdirektør Marius Tunstad fra Statsbygg, museumsdirektør Håkon Glørstad fra Kulturhistorisk Museum, rektor Svein Stølen fra Universitetet i Oslo, direktør Birger Kristiansen fra AF Byggfornyelse og AARTs assosierte partner og prosjektleder ved vikingmuseet, Thomas Pedersen.

Vikingtidsmuseet er resultatet av en åpen internasjonal konkurranse som AART vant i 2016. Prosjektet er laget for Statsbygg og Kunnskapsdepartementet sammen med Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo – i samarbeid med AF Gruppen og Multiconsult. Museet, som åpner i 2026, forventes å få opptil 1 million besøkende i året.

Les mer om Vikingtidsmuseet her.