Skandinavien | 26.01.2022

Oppnår historisk sterkt regnskap

Vi har akkurat offentliggjort det nest beste årsregnskapet på 21 år på både resultat før skatt og soliditet, og tredje beste målt på omsetning. Omsetningen på 147 millioner har således steget med 20 prosent sammenlignet med i fjor, mens resultatet før skatt er mer enn fordoblet og lander på over 9 millioner. En forbedring som vi i høy grad tilskriver vår effektstrategi, hvor vi fokuserer knivskarpt på å utvikle arkitektur av høy kvalitet med en målbar og tydelig effekt for både kunder og samfunn. For til tross for pandemien har vi holdt fast i strategien, og til og med investert betydelig i den. Det har banet vei for nye spennende samarbeider og betydningsfulle prosjekter, på samme måte som det har åpnet for nye muligheter til å forsterke vår posisjon som uavhengig rådgiver med dyp, arkitektfaglig dedikasjon.

AART Pakhusene Stuen 11 H