Danmark | 04.04.2022

Atombunkeren REGAN Vest når en ny milepæl

Forrige fredag inviterte vi til fest i den nye velkomst- og utstillingsbygningen ved Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som vi utvikler sammen med Thøgersen & Stouby, SLA og NIRAS til Nordjyske Museer og Ejendomsfonden REGAN Vest.

Mer enn 50 gjester møtte frem da Koldkrigsmuseet REGAN Vest arrangerte fest den 1. april i Rold Skov i Nordjylland. Blant talerne var Per Lyngby, nestleder i Ejendomsfonden REGAN Vest og styreleder for Nordjyske Museer, Jeppe Ugilt, varaordfører i Rebild kommune, og vår egen arkitekt og partner Mikkel Seier Christoffersen.

I talen sin fremhevet han kontrasten mellom den hemmelige bunkeren og den synlige, nye bygningen som nå pakker ut fortellingen om den kalde krigen:

«Med velkomst- og utstillingsbygningen får det usynlige REGAN Vest en synlig tilføyelse. Det som var hemmelig og skjult under jorden, blir nå åpnet opp, og bygningen som vi feirer i dag, vil bli et synlig vitnesbyrd om at fortellingen om den kalde krigen aldri må glemmes, og at den må formidles videre. Og det budskapet er jo dessverre blitt helt uvirkelig aktuelt og viktig», sa Mikkel i sin tale.

Den nye velkomst- og utstillingsbygningen forventes å åpne ved utgangen av året.

Regan vest Exterior DAY
1 Rejsegilde REGAN Vest 1
2 Rejsegilde REGAN Vest
Mikkel talte om de arkitektoniske visioner bag den nye velkomst- og udstillingsbygning. (Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer)