Skandinavien | 15.03.2022

Lanserer strategisk effektverktøy

Med Effektkompas™ har vi utviklet et strategisk verktøy å navigere etter i alle fasene i et prosjekt — med et mål om å kunne realisere visjonene og ambisjonene deres for arkitekturen, med målbar og tydelig effekt.

Verktøyet er et resultat av mange års effektbasert arbeid, samt egen og ekstern forskning på hvordan det bygde miljøet kan bidra til å skape sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser. En tilnærming som vi med Effektkompas™ gjør det enkelt å navigere etter – fra den første definisjonen av ønsket effekt, over den effektbaserte utformingen av arkitekturen til oppfølgende dokumentasjon av effekten etter at prosjektet er overlevert og tatt i bruk – slik at vi sammen kan sette en effektiv kurs for arkitekturen.

Vil du vite hvordan vi kan bruke effektkompass i prosjektet ditt? Les videre her eller kontakt vårt effektteam for å få vite mer.