Danmark | 06.01.2022

Halfdan Trolle Krawack blir tilbudsansvarlig i København

Som tilbudsansvarlig i København skal Halfdan bidra til å forsterke den daglige innsatsen med å utvikle profesjonelle, empatiske og virkningsfulle tilbud i nære relasjoner med samarbeidspartnere og kunder. Med flere års erfaring med forretningsutvikling, pre-kvalifisering, skriving av tilbud og en utdannelse i journalistikk, er han ivrig etter å oversette kompliserte prosesser og problematikker til et språk som er lett å forstå om arkitekturens evne til å skape verdi.

Halfdan Trolle Krawack AART small