22.10.2019

Grønt lys for oppføringen av Danmarks nasjonale rostadion

Den danske fredningsnemnda har gitt dispensasjon til etablering av Danmarks nasjonale rostadion ved Bagsværd sjø. Dermed ser det ut til at byggingen av rostadionet kan settes i gang.

Rostadion so konk AART

Fredningsnemnda har nettopp tatt avgjørelsen om dispensasjon for de syv søknadene som Fonden Danmarks rostadion og Gladsaxe kommune har sendt inn. Det er andre gang at fredningsnemnda godkjenner søknadene om dispensasjon.

Saken har blitt gjennomgått av fredningsnemnda igjen på grunn av en klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalavdeling i Gladsaxe. Etter over et års behandlingstid i klagenemnda for miljø og fødevarer ble saken sendt i retur til fredningsnemnda til fornyet behandling. Men nå er det altså gitt dispensasjon igjen.

Sammen med E+E arkitekter, Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører og LIW-planning står vi for oppføringen av det nye nasjonale rostadionet. På grunn av forsinkelsene er prosjektet utsatt til 2021, slik at byggeaktiviteten ikke griper forstyrrende inn i hverken VM i sprint i 2021 eller forberedelsene til OL i 2020.

Les mer om Danmarks rostadion