Danmark & Norge 26.04.2022

Gir inspirasjon til fremtidens trebygging

Vår design av Voss videregående skole er med i den nye publikasjonen «Inspirasjon til fremtidens bygg», utgitt av foreningen Træ i byggeriet. Med ambisjonen om å inspirere byggebransjen til å bruke tre i langt større utstrekning enn i dag, gir boken 67 eksempler på hvordan tre har blitt brukt på ulike måter som hovedelement i alt fra skoler og boliger til arbeidsplasser og museer til fordel for både mennesker og miljø.

Mellom innsjøer og fjell i Norges fjordlandskap ligger Voss videregående skole – en yrkesfaglig skole med 400 elever fordelt på seks yrkesfaglige linjer. Den lyse trebygningen smelter sammen med den omkringliggende norske naturen og viderefører den lokale håndverkstradisjonen med å bygge i naturlige materialer. Voss videregående skole er dermed et godt eksempel på hvordan tre ikke bare er interessant som et bærekraftig alternativ til klimaintensive materialer, for eksempel betong, men også kan bidra til å skape samspill mellom arkitektur og landskap, samtidig som det kan fremme og formidle bygningens formål og verdier.

Les boken og bli inspirert

1650974341164
Til AART4