Norge / 10.02.2020

Forvandler industri til blandet bydel i Moss

For Høegh eiendom bidrar vi med å transformere et tidligere industriområde til en bydel med blandet bebyggelse, Verket. Her møtes bolig, forretning og kultur slik at nye muligheter oppstår på tvers av typologier. Tre arkitektteam står for å utvikle hver sin del av bydelen. Som det ene av tre team står vi for å utvikle den sydvestlige delen som omfatter boliger og byrom på til sammen 16.000 kvadratmeter.

Boligene består av tre bygninger som trappes ned mot sjøen, disse hviler på en base av butikker og kaféer. Bygningene er bearbeidet slik at deres innbyrdes plassering og terrasserte struktur utnytter utsikten og dagslyset best mulig. På samme tid er bygningene utformet slik at de forholder seg til områdets industrielle historie. Det samme gjelder byrommet.

Sammen med SLA vant vi sommeren 2019 parallelloppdraget om å utvikle den sydøstlige delen av Verket. Vårt prosjekt er nå bearbeidet videre mot detaljregulering med særlig fokus på å optimalisere og koordinere prosjektene på tvers av byggherre og de tre involverte arkitektteam.

Bydelsplassen verket