05.09.2019

Etablerer dokumentasjonsteam

Vi har som det første arkitektfirmaet i Skandinavia etablert et team dedikert til å dokumentere arkitekturens sosiale og økonomiske effekt. Det skjer som et ledd i en innsats for å stille arkitekturen sterkere i markedet og den offentlige opinionsdannelsen.

Johanne Mose Entwistle Dokumentationschef AART
Johanne Mose Entwistle / Leder av dokumentationsteam

"Byer og bygninger er kraftfulle katalysatorer. Det er her nøkkelen til å forandre og forbedre de mest fundamentale omgivelsene for livene våre ligger – hvordan vi bor, lærer, jobber og, ja, lever," forteller partner og administrerende direktør Torben Skovbjerg Larsen og tilføyer:

"Derfor er arkitektur for betydningsfull til å bli redusert til et spørsmål om estetikk, som er tilfellet i den offentlige debatten. Arkitektur som noe effektskapende er fraværende, og nettopp det vil vi gjøre noe med. Med det ambisiøse målet å åpne verdens øyne for arkitekturens betydning i utviklingen av organisasjoner og samfunn."

Presenterer teamet

Omtalen i danske medier taler sitt tydelige språk: Arkitektur omtales nesten fem ganger så ofte som noe formskapende enn som noe effekt- eller forretningsskapende. Det viser data fra Infomedia. Derfor har vi valgt å etablere et dedikert dokumentasjonsteam, og etter å ha brukt det siste året på å få teamet i posisjon internt, er vi nå klare til å presentere det strategiske initiativet – med dokumentasjon av arkitekturens effekt for øye.

I spissen for teamet står Johanne Mose Entwistle. Hun ble hentet til AART architects i begynnelsen av året og har med seg erfaring som antropolog og laboratoriesjef på Alexandra Instituttet og innovasjonskonsulent på Center for Innovation i Aarhus kommune. Som dokumentasjonssjef har hun så langt etablert teamet i nært samspill med våre interne prosesser – fra konseptutvikling til prosjektering – og deretter vil hun videreutvikle vårt effektfulle dokumentasjonsarbeid, så det står som et stadig sterkere verditilbud til kunder og samarbeidspartnere.