Danmark | 20.12.2022

Et opplevelsesrikt møte med Danmarks historie: AART vinner idékonkurransen om et nytt dansk museum

Med en stedbunden og levende iscenesettelse av vår felles historie, revurderer Danmarks fremtidige museum, Egtvedpigens Verden, formidlingen om Egtvedpigen, et av Danmarks best bevarte funn fra bronsealderen. Av 42 innsendte forslag er AART’s prosjektforslag for museet kåret som vinner i den åpne idékonkurransen som ble utlyst i august av Vejle kommune og Vejlemuseerne.

Egtvedpigen gir et unikt innblikk i Danmarks historie som er med på å utvide vår forståelse av bronsealderen og det livet som ble levd i Danmark på den tiden. Nå skal et nytt dansk museum tenke nytt om formidlingen av historien, og den 20. desember 2022 kunne Vejle Kommune og Vejlemuseerne offentliggjøre vinnerprosjektet, som er designet av AART og som et samstemt dommerpanel har vurdert.

Det nye museet – Egtvedpigens Verden – er både et bygge- og landskapsprosjekt som skal plasseres med omhu i de fredede kulturlandskapene ved Egtvedpigens gravhaug i Egtved. Visjonen for prosjektet, som erstatter et mindre utstillingsbygg på stedet, er å bygge et nyskapende museum hvor både barn og voksne gjennom lek, bevegelse og forskjellige opplevelser kan lære mer om Egtvedpigen og dermed vår felles natur- og kulturhistorie. Målet er at det nye museet vil tredoble det årlige besøkstallet og ta imot mer enn 40 000 gjester i året.

Med vinnerprosjektet understreker AART sin førende posisjon som rådgiver innen kulturbygg, hvor Egtvedpigens Verden legges til listen over viktige kulturminneprosjekter som AART for øyeblikket arbeider med i Skandinavia. Bl.a. står AART også bak Danmarks nye kaldkrigsmuseum REGAN Vest, som åpner i februar 2023, samt det nye Vikingtidsmuseet i Oslo. Med forbehold om vernestyrets godkjenning av sluttprosjektet, forventes Egtvedpigens Verden å bli oppført i 2023/2024.