Danmark / 09.02.2020

Utvikler lokalplan for boligområde ved Silkeborg

Sammen med Property Advice har vi utviklet en lokalplan for opp mot 100 boliger i Voel ved Silkeborg.

Med lokalplanen kombinerer vi forskjellige boformer i form av enfamiliehus, rekkehus og klyngehus forbundet med veier, stier og grønne uterom. Utviklingen av det 82.500 kvadratmeter store området til et rekreativt boligområde kom ett skritt nærmere forrige uke da byrådet i Silkeborg Kommune sendte lokalplanen til offentlig høring frem til den 3. mars. Hvis forløpet i prosessen går som planlagt vil byggetomtene bli klar for utstykning i løpet av sommeren.

Voel Lokaplan AART